Modelformulier voor herroeping / retournering

Modelformulier voor herroeping / retournering

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u wilt herroepen/retourneren. Kopieer onderstaand bericht naar uw mail en vul in:

 

Aan:
DB FASHION STORE
Wilhelminastraat 29
4696 BR Stavenisse
Nederland

info@dbfashion.nl

Het bericht:
Ik/Wij deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten/levering(*) van de volgende dienst herroepen/retourneren (*).

Besteld op: dd/mm/jj

Naam/Namen Consument-afnemer(s): voornaam + achternaam

Adres Consument-afnemer(s): straatnaam + postcode plaats

Ordernummer: DB....

Handtekening van Consument-afnemer(s): 

Signature / voor + achternaam

Datum: dd/mm/jj 

 

(*) Maak keuze wat van toepassing is.